Podkova pro štěstí

Podkova je pradávný symbol štěstí, hojnosti a prosperity ve .který věřili už staří Keltové, Řekové, Římané i Arabové, kteří byli přesvědčeni, že železo má zvláštní moc zahánět zlé duchy .a proto si věšeli podkovu nad vchody do svých příbytků.

Svou důležitou roli ve funkci koňské podkovy jako nositelky štěstí sehrává i její tvar. Ten byl sám o sobě považován za účinného nositele štěstí. Například hroby starých Číňanů měly právě tvar podkovy, což mělo podle jejich víry navždy zajistit klid a štěstí jejich duším.

I v dnešní době je potvrzován význam tvaru podkovy pro psychickou pohodu. Psychotronici totiž tvrdí, že právě předměty, jež mají tvar podkovy, velmi silně vyzařují pozitivní energii.

K podkovám, jako předmětům štěstí se váží také související pověry, například že nevěsty by měly dávat přednost pouze podkovám ze zadní levé nohy klisny. Zajímavé polemiky se také vedou na téma, jak podkova má být zavěšena - obecně se tvrdí že zavěšena má být konci nahoru, ve tvaru U.

Koňská podkova zůstává symbolem štěstí, i když ji na cestě dnes jen tak snadno nenajdete. To však samozřejmě nevadí, protože se dá opatřit i jinak, než jen hledáním na cestě. Naše kovovýroba nabízí podkovu v několika variantách i baleních, ať už samostatně, nebo jako přání či přívěsek.

Štěstíčko s přáním - podkova
Velká podkova pro štěstí